Oportunități de învățare și finanțare pentru afacerile green

În prezent, o temă tot mai presantă și foarte evidentă este legată de mediu și schimbările climatice. Statisticile cele mai recente la nivel mondial anunță vești îngrijorătoare pentru viitorul planetei, printre care, creșterea alarmantă a temperaturii globale ca urmare a acțiunilor tot mai agresive și intervenției umane asupra naturii. Atenția se îndreaptă acum spre soluții și inițiative green care să încetinească, dacă nu chiar să stopeze aceste efecte.

Soluțiile cu cel mai mare grad de inovare vin de la antreprenorii și actorii relevanți din sectorul green, un domeniu aflat într-un stadiu destul de incipient în România, însă care are potențial de dezvoltare. Vestea bună este că problematicile legate de mediu capătă și mai mare greutate la nivel global, și tocmai de aceea, este tot mai des pus în dezbateri și se caută soluții imediate. Vestea și mai bună este că apar tot mai multe oportunități locale și regionale de sprijin, care vin să ajute ecosistemul green – și în special antreprenorii, să poată dezvolta și implementa noi modele de business și soluții pe termen lung.

Soluții pentru „reproiectarea” economiei globale

La nivel internațional, tranziția spre emisii net-zero oferă oportunități de business importante pentru afacerile care oferă soluții la criza climatică. “Tranziția către economii neutre din punct de vedere al efectelor climatice creează cea mai mare oportunitate comercială a vremurilor noastre”, semnala, la finele anului trecut, fostul guvernator al Băncii Angliei, Mark Carney. Pe acest drum fără întoarcere spre neutralitatea climatică, soluțiile de ecoinovare sunt esențiale, iar finanțările disponibile pentru mediu & stimularea ecoinovării vor fi tot mai numeroase.

O statistică recentă ne arată că totalul investițiilor necesare pentru a facilita tranziția din sectorul energetic va fi de 3,5 trilioane de dolari pe an, iar 135 miliarde de dolari anual vor fi direcționați spre tehnologia de captare a carbonului și biocombustibililor, în timp ce fonduri suplimentare vor fi necesare pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor noi, conform datelor din raportul „Building a Private Finance System for Net Zero” publicat de fostul guvernator al Băncii Angliei, citat de Bloomberg. Mark Carney cere băncilor, asigurătorilor și managerilor fondurilor de investiții să își joace rolul în „reproiectarea” economiei gobale spre emisii net-zero de gaze cu efect de seră, adăugând că vor exista recompense mari dacă vor face acest lucru.

Banca Națională a României (BNR) adaugă într-un raport realizat de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) ideea următoare: „Magnitudinea oportunităților de investire este impresionantă, cu posibilitatea de a genera rentabilități pe măsură pentru cei care susțin proiecte de tehnologii și infrastructură pentru un viitor cu zero emisii de carbon.”

Aceeași instituție semnalează faptul că agenda europeană în domeniul reducerii efectelor schimbărilor climatice implică mobilizarea unor resurse financiare importante pentru perioada următoare. De exemplu, aproximativ 30% din sumele alocate la nivelul UE pentru cadrul financiar multianual 2021 – 2027 și pentru pachetul NextGeneration EU, dintr-un total de 1.824,3 miliarde euro, vor fi destinate acestui scop.

”Este dezirabil ca autoritățile responsabile să dezvolte într-un orizont scurt de timp soluții pentru creșterea conștientizării în rândul operatorilor economici cu privire la schimbările economice generate de agenda climatică, precum și a magnitudinii proiectelor care urmează a fi implementate”, notează BNR, în raportul citat. “Vor fi necesare investiții în invenții, inovație și difuzarea acestora”, mai citează aceeași sursă.

Soluții de finanțare pentru IMM-urile green

În raportul publicat de BNR se regăsesc și câteva exemple de finanțare a inovării ecologice pentru IMM-uri din alte state europene, măsuri adoptate de diferite instituții pentru sprijinirea companiilor mici și mijlocii, identificate drept performeri ecologici și inovatori ecologici.

Soluțiile de finanțare pornesc de la:

  • creditele directe acordate prin diferite programe guvernamentale sau prin intermediul băncilor de dezvoltare deținute de stat (Franța, Germania, Italia, Marea Britanie);
  • contribuții la capitalul acestor companii, scheme de garantare acordate de stat (Germania, Italia);
  • credite cu dobânzi subvenționate, garanții financiare oferite de către băncile de dezvoltare de stat sau fonduri de garantare distincte.

„O altă manieră de dezvoltare a finanțării destinate clientelei IMM este reprezentată de aplicarea Principiilor finanțării cu impact pozitiv. Finanțarea cu impact pozitiv susține afacerile cu impact pozitiv, ceea ce servește pentru a oferi o contribuție pozitivă la unul sau mai mulți dintre cei trei piloni ai durabilității (economic, de mediu și social), odată ce orice potențial impact negativ asupra oricare dintre piloni a fost identificat și atenuat în mod corespunzător. Chiar dacă aceste principii au un perimetru de acoperire mai larg decât cel al finanțării verzi, ar putea reprezenta de asemenea un punct de plecare de luat în considerare la nivelul băncilor comerciale”, arată raportul CNSM.

Cercetarea și inovația în România

Pe de altă parte, deși nevoia de inovații este ridicată, în România domeniul cercetării și inovării (R&D) este neglijat în programele publice de finanțare. Comisia Europeană (CE) nota în Raportul de țară 2020 că nu a fost înregistrat niciun progres pe această direcție și adaugă faptul că: „măsurile oficiale raportate sunt insuficiente pentru a adresa subfinanțarea R&D. (…) Fără o creștere semnificativă a bugetului public de R&D, plus reglementări care să crească inovația și calitatea R&D, se așteaptă un progres redus”. “Combinarea prosperității economice cu sustenabilitatea de mediu este o provocare cheie pentru România”, mai adaugă CE.

Fondurile europene nerambursabile rămân un instrument esențial pentru dezvoltarea soluțiilor verzi inovatoare. Pe zona de mediu, cea mai mare parte a fondurilor europene este gestionată de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA). Apelurile de proiecte sunt publicate pe pagina web a CINEA sau în secțiunea granturi a Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene.

Programul LIFE este principalul instrument al UE de finanțare pentru mediu și acțiune climatică, iar apelul de propuneri de proiecte pentru 2021 fiind deschis pentru:

  • Natură și biodiversitate
  • Economie circulară și calitatea vieții
  • Combaterea și adaptarea la schimbările climatice
  • Tranziția energetică curată
  • Granturi deschise pentru entități non-profit

Programul Black Sea ClimAccelerator pentru inovatorii ecologici locali

O oportunitate importantă din perioada următoare este Black Sea ClimAccelerator, un program pentru startup-urile green inovatoare din România și Bulgaria, dezvoltat de un consorțiu format din Impact Hub Bucharest și The Climate Vertical din România și Innovation Starter din Bulgaria cu sprijinul EIT Climate KIC

Acest accelerator a fost conceput ca o „școală de business” și un instrument important de sprijin pentru soluțiile inovatoare românești. Indiferent dacă vorbim de start-up-uri în stadiul de idee sau startup-uri green cu un prototip validat cu clienți și soluții scalabile, cei înscriși în program primesc și mentorat, know how, consultanță și conectare cu investitori, plus alte beneficii, alături și de o parte de finanțare de 300.000 de euro.

Programul vizează trei categorii de startup-uri aflate în etape diferite de dezvoltare (Early stage, MVP, Growth). Activitățile de sprijin sunt personalizate pentru fiecare categorie. În cadrul programului poți participa la una din cele trei categorii.

Dacă ai o idee/soluție eco-inovatoare, aplică până pe 15 septembrie la Black Sea ClimAccelerator și poți contribui la așezarea România pe harta inovației climatice.

 

Organizatori

EIT Climate KIC

EIT Climate-KIC este o comunitate a cunoașterii și inovării (CCI), care lucrează pentru a accelera tranziția către o societate zero-carbon și rezilientă la schimbările climatice. În ultimii 10 ani, programul accelerator al EIT Climate-KIC a fost principalul furnizor de soluții de inovare climatică, cu peste 1.500 de soluții acceptate și aproape 1 miliard de euro de capital garantat.

Impact Hub Bucharest

Impact Hub Bucharest este spațiul dinamic în care profesioniști și antreprenori lucrează pentru dezvoltarea proiectelor și inițiativelor de business. Încă din 2012, Impact Hub Bucharest este primul spațiu de coworking din România, cu o comunitate de aproximativ 2.000 de membri în 2 locații centrale din București, iar la nivel global organizația este prezentă în peste 100 de locații din peste 50 de țări. Misiunea Impact Hub Bucharest este de a susține ecosistemul antreprenorial oferind programe de accelerare a startup-urilor și finanțare directă, precum și cea mai mare platformă online de educație antreprenorială.

The Climate Vertical

The Climate Vertical este o inițiativă din România care își propune să rezolve provocările climatice critice prin activarea și implicarea comunității pentru a sprijini startup-urile să construiască soluții durabile. Credem că fiecare provocare climatică creează spațiul pentru o oportunitate de afaceri foarte bună. Construim TCV pe baza experienței noastre de peste 4 ani de lucru cu startup-uri și livrăm programe concepute pentru a(A) aduce oamenii împreună pentru a se sprijini reciproc, (B) inspira să înceapă, (C) educa pentru a construi soluții de care oamenii au nevoie cu adevărat, (D) accelera creșterea echipelor dispuse să își scaleze soluțiile la nivel global. Valorile The Climate Vertical sunt firul roșu din cadrul programelor: Concentreaza-te asupra impactului și generează schimbarea, Țintește sus și începe acum, Inovează pentru un viitor durabil, Respectă natura și cele din jurul tău.

Innovation Starter

Innovation Starter este prima agenție specializată în inovare din Bulgaria, înființată de Leona Aslanova în 2014. Colaborează cu mediul de afaceri (companii și startup-uri), sectorul public, sectorul academic și sectorul neguvernamental pentru a proiecta o cultură a inovaţiei pe termen lung. Misiunea Innovation Starter este ca Bulgaria să devină o țară europeană de top în domeniul inovației.